Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 6,750

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 135» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 15 May ? LaBuhn, Genevieve M. (I843)
 
102 15) den 14de {fød den 13de} August blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Else Johanne Porsina. Forældre. hr Lars Sørensen Holmen og Karen Kierstine Bastholm, KirkeSanger og Skolelærer i Bindslev Sogn. Tilstædeværende. Velædle Madme Bruun Capellanens KKone, Fødselshielperske?? Voldborg Christensdatter, Barnets Forældre og andre. dets daab publiceret 17de Søndag efter Trinit. Faddere. S:T: Madme Bergh fra Steensbech, velædle Jfr. Ane Catharine Sode fra Tversted Præstegaard, S:T: den residerende Capellan hr. Bruun, Velædle hr Peter Ring fra Nørre Elkier, Velædle hr Jesper Bastholm Mølleren i Schagen?? Mølle. Holmen, Else Johanne Porsina (I729)
 
103 15) den 23 August blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet - Anna. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev. Faddere. Kone Johanna Svendsdatter af Nørre Bindslev, Pige Johanna Pedersdatter, og Morten Thomsen Lykkegaard og Mads Thomsen af Nørre Bindslev samt Mikel Sørensen af Sønder Bindslev.
[Kommentar: Blandt fadderne min ane 176 Mikkel Sørensen.]
 
Christensdatter, Anne (I597)
 
104 15de Søndag efter Trinit: bleve de i Bindslev Kirke copulerede. Familie F99
 
105 16 APR 1831 Warin:
Mutter eines Kindes dessen Name ich nicht notiert habe.

Kan vel ikke være = ane65, da hun stadig levede sammen med HAJ Ahlburg.

 
Kätelhöhn, Sophia Dorothea (I11)
 
106 16 April 1815, 21 April 1815, Christen Jensen Ladefoged, AftægtsBonde i Sønder Bindslev, 77 aar, 223 Jensen, Christen Ladefoged (I136)
 
107 16 Julij cop: Ole Syrich og Kirsten Nielsd: i N: Bindtlef Familie F437
 
108 16 SEP 1829 Warin, Mecklenburg: Vater eines Kindes dessen Name ich nicht notiert habe.
 
Kätelhöhn, Christian Andreas (I10)
 
109 16) den 28 August blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Else Maria . Forældre. Morten Christensen og Maren Pedersdatter, Huusmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Jens Tødskers Hustru, Barnets Moder og Ane Pedersdatter. dets daab publiceret 15de Søndag efter Trinit. Faddere. Ane Pedersdatter af Nørre Bindslev, Else Andersdatter af Aarskoven, Mikel Christensen og Christen Nielsen af Steensbech samt Peder Jacobsen af Sønder Bindslev. Mortensdatter, Else Marie (I537)
 
110 1657 Universitätsmatrikel Helmstedt (mit #179 Georg Barthold Ahlburg - Bruder ?)
1671-75 3.Pastor bei der Marktkirche in Goslar.
1671 Bürgerrecht in Goslar.
1675-1702 2.Pastor bei der Marktkirche in Goslar.
1685 Universitätsmatrikel Helmstedt:"Ist Prediker in Goslar".

Auch Magister Artium benannt.

Goslarer Bürgerbuch 1671: 42/ Ehr M: Johann Simon Alborg, Diaconus bey der Marckkirche, am 30. Dec. [M=Magister]
[Kommentar: Auch in 1709 bei der Trauung seiner Tochter genannt.] 
Ahlburg, Johann Simon (I237)
 
111 1657 Universitätsmatrikel Helmstedt (mit #237Johann Simon Ahlburg - ein Bruder ?)
1677 Pfarrer zu Goslar. Bekommt Bürgerrecht.
1678 Pfarrer zu Harlingerode beim Tod. 
Ahlburg, Georg Barthold (I179)
 
112 1660 Universitätsmatrikel Helmstedt.
Verwandtschaft mit #90 Bernhard Ahlburg * ca.1690 i Hornburg ? 
Ahlburg, Bernhard Christoph (I89)
 
113 1664: Kunstpfeifer Christian Schmiedes Wwe. Busse, Anne (I420)
 
114 1664: Øster Hejselbæk beboet af Thomas Nielsen (hendes far?). Hartkorn 5-6-2-2 med landgilde 4 tdr. byg, 1 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 4 tdr. gæsterihavre, 1 gås og to høns.
[Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.] 
_____, Karen (I926)
 
115 1675 Tversted-Uggerby-Bindslev. Skulle have efterfulgt sognepræsten, men døde inden. Bech, Hans Nielsen (I1042)
 
116 1678, 25.september blev Niels Lauritsens og Zidsel Hansdatters Laurits døbt. Faddere:Hans Larsen, Hans Mortensen, Laurits Andersen Klim, Anne Jørgensdatter Maren Lauritsdatter, Bodell Andersdatter. Nielsen, Laurits (I1458)
 
117 1685: Gust Friedrich Kätelhon 1691: August Ketelhon 1694: August Friedrich Ketelhoen Bruder zu Cardel Kätelhöhn und Johan Kätelhöhn #50/52??
 
Kätelhöhn, August Friedrich (I28)
 
118 1688 landgilde under Fussingø. [Jørgen Jakobsen: NB s.33]
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan.
1700 jan-jul. Fæster under Stensbæk-Odden. 
Hansen, Niels (I1273)
 
119 1688-1705: Fæster af halvgård på tilsammen 7-1-3-0, under Stensbæk.
1691: hans tjenestepige Karen Andersdatter får et barn m. Jørgen Ovesen
1692: uægte barn Peder med Karen Jensdatter Hyrde i NB.
1707: Søren.
1727: Bror Jens Sørensen, ugift i Høgsted, skifte.
Uægte barn Andreas.
Bror til Iver Pedersen Biil #1700 ? 
Pedersen, Laurits Biil (I1130)
 
120 1688. Dna Invoc: Peder Clausens Daatter i SB. Kiersten. T. Christen Olles. Christen Steens. Kiersten Christensd: Maren Jensd: Anna Sørensd: Alle i SB. Pedersdatter, Kirsten (I1751)
 
121 1688: Datter Kirsten ?
1690: tjener i Egaas (fadder)
1692: Anne.
1700: Fæster under Odden.
1705: Fæster af halve Bjerregård i SB på 3-4-1-2, under Stensbæk.
1713: Vurderingsmand v. skifte Odden.
1715: d 20 Marty stod Peder Clausen og Birgitte Jensd: skrifte for Lejermaal med hin anden. 
Clausen, Peder (I1038)
 
122 1688: Datter Maren. Andersen, Niels (I990)
 
123 1688: Fæster af Egås under Eskær. Christensen, Jens (I904)
 
124 1688: Fæster i Øster Hejselbæk under Baggesvogn. Hartkorn 6-1-0-2.
I skifte Odden (1713) efter Maren Thomasdatter, tidl. g.m. Søren Mortensen, kræver sønnen Morten Sørensen (i kongens tjeneste) sine 23 rdl, som er Laurits Mortensen betroet ifølge skiftebrev af 23 Nov 1687.
Sommer 1700: en voksen datter Anna hjemme.
Søn Jens Lauritsen i Lykkegård? Anders Lauritsen i Togholdt? Johanne? 
Mortensen, Laurits (I925)
 
125 1688: Gadehus 0-3-0-2. Hellesen, Christen (I1746)
 
126 1688: Gård 3. i Tolstrup by 7-1-1-1, ny matr. 5-5-1-2 under Ide Scheel. Iversen, Ole (I1490)
 
127 1688: halve Frisergaard 5-0-0-0 Jensen, Peder (I1740)
 
128 1688: Har et gadehus på 1-7-0-1. _____, _____ (I1742)
 
129 1688: Roewad Mølle. Olle Mortensens Enche af Ejendom 2.5.3.1 Alb Maal 3.1.2.0 Alb Nielsdatter, Maren (I1464)
 
130 1688: Sammen med Christen Jensen Hjulmand og Anders Lauritsen 2-4-3-1. Pedersen, Mads (I1744)
 
131 1688: Sammen med Mads Pedersen og Christen Jensen Hjulmand 2-4-3-1. Bolet hed "Smejs". Lauritsen, Anders (I1745)
 
132 1691 Poul Pederssen i Terpet, Olle, Olle Pederssen i (Heisells), Niels Mortensen i V.T., Søren Thomissen, Elle Ollesdatter, Mortens hustru i Terpet Povelsen, Ole (I2117)
 
133 1692 og 1705: Gårdfæster af halve(?) Østergård på 5-2-1-2½, under Stensbæk. Det er en halvgård, men muligvis hele Østergård.
Jan. 1700: CFSkat af en karl, Michel Pedersen. 
Nielsen, Povel Fyrer (I1257)
 
134 1692-1710: Fæster af halve Bjerregård på 3-6-3-0, under Stensbæk.
1713: Vurderingsmand v. skifte Odden.
1692: søn (Jens)
1697: Christen (svært læseligt pga. rettelse)
Søster Johanne ? 
Jeppesen, Niels (I1294)
 
135 1692: Fæster under Odden (Stensbæk).
1705: Boel på 2-1-2-1
1711: Else (=#341) ?
Bror til Peder Joensen ? Christen ? Søster Anne ? 
Joensen, Christen (I1133)
 
136 1692: Husfæster under Odden (Stensbæk).
1688: Halve gadehus Boelt på 2-1-1-1. Bol d.
Far evt. Christen Christensen (jordebog).
Ingen direkte arvinger ved død. 1714: Søsterdatter Maren Andersdatter, opholdst. ukendt. 
Christensen, Niels Brun (I1097)
 
137 1692: I Oddens jordebog oplyses det, at Laurits Lauritsens enke er fæster i et af gadehusene i NB. _____, _____ (I1521)
 
138 1693: Niels. Fadder Iver Snedker. Nielsen, Niels Kock (I1030)
 
139 1697: Christen #1297 ? Lauritsen, Terkild (I1271)
 
140 1697: Jens. Husmandssted, lod nr. 20 (matr. 16 i 1844) Jensen, Hans Lillebonde (I1073)
 
141 1697: Maren Lauridsen, Peder (I1069)
 
142 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Thomasdatter, Margrethe (I1142)
 
143 1699: Bodil.
1688: Sammen med Mads Pedersen og Anders Lauritsen 2-4-3-1.
Bol e. 
Jensen, Christen Hjulmand (I1081)
 
144 1699: uægte Thomas med Maren Jensdatter.
1702: uægte Hendrich med Kirsten Nielsdatter Bragholt (#900).
Vinter 1700: opholder sig hjemme ved moderen. 
Christensen, Christen Sundbye (I1077)
 
145 17 Febr Copulati Lauretz Toerssøn aff Asdal og Anne Christensdr aff Spangerheede. Familie F612
 
146 17) den 2 Septbr inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet Peder. Forældre. Jens Christensen og Karen Christensdatter til huuse hos Christen Hald i S.Bindslev. Tilstædeværende Christen Christensen Hald og Johanna Jensdatter. dets daab publiceret den 17de Søndag efter Trinit. Faddere. Else Christensdatter Hald af Hiøring, Anna Maria Nielsdatter af S:B: Jens Jensen af Heedegaard, Christen Jensen af Heyselbech og Christen Pedersen af S:B: Jensen, Peder (I670)
 
147 17) den 22 Octobr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Jørgen Jensen og Johanna Christensdatter hos Christen Hansen i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Jeppe Christensen Hustru Maren Larsdatter i Nørre Bindslev, barnets fader og Huusfolk. dets daab publiceret 23 Søndag efter Trinit. Faddere. Kone Kiersten Hansdatter af Kolstrup, Anna Jeppesdatter af Nørre Bindslev, Christen Nielsen Smed af Nørre Bindslev, unge Christen Kaas af Sønder Bindslev, Karl Hans Christensen af Tversted Sogn.  Jørgensen, Christen (I517)
 
148 1700: Fadder (Christen Nielsen Holt).
1709 (Michel Christensen SB)
CFSkat vinter 1710 i SB u. Eskær: Iver Chrestensen, Søn Chresten Iversen 1 m. 
Christensen, Iver Snedker (I1634)
 
149 1700: Fæster under Odden.
1705: fæster under Odden af Barchholt på 2-2-0-1.
1710: Fæster under Stensbæk på Barkholt.
NB: #1036 
Christensen, Peder (I1722)
 
150 1700: Jens. (dbt 3.okt) Andersen, Laurids Odden (I1095)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 135» Næste»