Notater


Træ:  

Match 151 til 200 fra 6,743

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 135» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1700: Maren.
CFSkat sommer 1710 af en pige,Johanne Jensdatter. 
Nielsen, Christen (I1086)
 
152 1700: Opholder sig hos Thomas Michelsen.
Vinter 1710: en pige. 
Thomsen, Christen (I1554)
 
153 1701: i Barchholt ?
Hans forældre er vel #1212 Laurits Sørensen Krøger og Ellin Thoersdatter. 
Lauritsen, Thoer (I1083)
 
154 1704: Bruder Labuhn, Adam (I1006)
 
155 1704: Bruder. Labuhn, Hans (I995)
 
156 1704: Hauss Sitzende Unterthanen: Clauss Labbuhn 1 (Hufe) 1703: Pate in Blücher bei Hinrich Burmeisters Sohn Clas Jochim? Labuhn, Claus Ernst (I998)
 
157 1704: Mette. Nielsen, Peder Hyrde (I1101)
 
158 1705: Boelsfæster på 0-5-0-1, under Stensbæk.
1710: Sønder Bindslev

1660 mandtal: Peder Andersøn i Terpet, Anne Jespersdaatter hanss hustru, Povel Pedersøn, Jesper Pedersøn } hanss Sønner
Bror Iver Pedersen (#1700) ? Og Laurits Pedersen Biil (#1130) ? 
Pedersen, Povel Hjulmand (I871)
 
159 1705: Fæster af halve Nørgård på tilsammen 7-2-1-2.
1699 og 1700: voksen søn Peder Pedersen.
1705: Søn Niels 
Pedersen, Peder (I1114)
 
160 1705: Fæster af halve Tronsmark på tilsammen 6-4-1-0, under Stensbæk.
Vinter 1699: har en karl.
Sommer 1699: har en karl og en pige.
Vinter 1700: en karl.
Sommer 1700: en karl og en pige. Bror til Christen Joensen ?
Søster Anne Joensen ?
1690: fadder 
Joensen, Peder (I1292)
 
161 1705: Fæster af halve Østergård (?) på 5-2-1-2½, under Stensbæk. Det er en halvgård, men muligvis ikke Østergård.
1706: Christen
1709: Anne
1695 i Bindslev Præstegård ? 
Pedersen, Christen Østergaard (I994)
 
162 1705: Fæster af halvgård i Holt på 1-7-2-1, under Stensbæk.
1688: Hans 
Andersen, Christen (I992)
 
163 1705: Fæster af halvgård på 2-6-1-2, under Stensbæk.
1691: Maren 1694: Morten 1695: Anne 1708: Anders (#940?)
Vinter-sommer 1700: Fæster i SB under Odden. 
Mortensen, Anders (I1024)
 
164 1705: Fæster af Melsegården på 6-3-3-1, under Stensbæk. _____, _____ (I1523)
 
165 1705: Gårdfæster på 5-5-2-0, under Stensbæk. Vel efter moderen.
Januar 1699: har en karl og en pige.
Januar 1700: ses ikke.
I Juni: 1 karl og 1 pige.
Januar 1710: har to karle. 
Christensen, Svend Sundbye (I913)
 
166 1705: uægte barn Søren.
Hans mor død 1727, 77 år.
CFSkat sommer 1710 af en pige (naboens datter ? Kirsten Jensdatter)
1739: Nævnt i skolemandtal. 
Thomsen, Christen (I1554)
 
167 1706. Den 17 Febr: døbt Maren Thøgersdaatters u=ægte barn ): Jens. Faderen udlagt Chresten Sundbye. Testes, Niels Thøgerss Jens Thøgerss Jens Pederss (??), Karen Thøgersdaatter og Maren Jensdaattr. Christensen, Jens (I1265)
 
168 1707: Nørre Bindslev? Christensdatter, Maren Poel (I905)
 
169 1708 Sct: Hans Dag Døbt Et Ægte pigebarn af Saxstrup og Kaldet Maren. Faderen Salig Peder Svendssøn i Saxstrup Moderen Mette Nielsdatter. Testes: Niels Pederssøn i Saxstrup, Maren Andersdatter, Niels Lauritzøn ibm, Iver Christenssøns i Saxstrup. Niels Iverssøn i Bierbydaal. Margrethe Niels datter pige i Bierby præstegaard. Pedersdatter, Maren (I2195)
 
170 1708: Kaldes som fadder IP Biil. Pedersen, Iver Biil (I1700)
 
171 1709 Universitätsmatrikel Helmstedt: Hornburgensis Saxo, März 26 CA, RD [CA= Civis academicus; RD= ritu depositionis initiatus (erster Mal immatr.)]
Ein Bruder Johann Christoph Ahlburg #393 ? Vater # 248 ? 
Ahlburg, Friedrich Christian (I177)
 
172 1710: Domca S:S: Trinit: Copulered Friderich Pedersen aff Horne og Maren Ibsdaatter aff Heedegaard, som Vaar d 15 junij.
1727: fadder i Bindslev ved Peder Skræder.
1732-1736: Maren Stephansdatter er fadder ved hendes børn.
 
Frederichsdatter, Maren (I1248)
 
173 1710: Proprietar: Anders Brønsdorf, Voen Bye, Christen Michelsen, en Søn Peder 1 m., En datter Maren 8 sk.
Vinter 1710: skat af en karl og en pige.
Sommer 1710: en pige.
Fæster Stensbæk 
Christensen, Michel (I1821)
 
174 1710: Wester Tuersted Elkiærs Jep Chrestensen, Dreng Peder Stephensen, Pige Kiersten Andersdaatter } 1 m. 8 sk. Stephansen, Peder (I1166)
 
175 1711: Johanne [#311?]
1713: Else og Dorthe ?
Kaldt NJ ved Aggeleyedet 
Jensen, Niels (I1149)
 
176 1711: Sophie. 1714: Søren. 1720: Anne
Vinter 1710: en pige Karen Jensdatter. Ågård i Bindslev ? 
Christophersen, Laurits (I1137)
 
177 1712. d 25 Martii begraved Peder Jenss i NB Alders 80 Aar Jensen, Peder (I2039)
 
178 1712. Domica Oculj. d 28 Febr: blev Chresten Thomsens daatter I Moensbech ):Johaane døbt
Testes, Peder Jacobsen i Stochholmb, Peder Clausen i Bierregaard, Jørgen Hansen og Jomfru Catrine Mari Holm aff BaggisVogn, Dorrethe Olluffsdaatter i Bindsleff Præstegaard. 
Christensdatter, Johanne (I1817)
 
179 1712: Christen og Mette.
Vinter-sommer 1710: tjener Morten Nielsen i Ågård. 
Pedersen, Ole (I1219)
 
180 1713, 6.oktober trolovet Laurits Nielsen af Schagen og Inger Ibsdatter af Røe Mølle, salig Morten Oluffsøns. Deres forlovere: Jep Christensen, Hedegaard i Bindslev. Mads Pallesøn i Mygdal. Familie F470
 
181 1713, dom.21.post trinit. copuleret Laurids Nielsen fra Schagen og Inger Ibsdatter af Røe mølle, salig Morten Oluffsøns. Familie F470
 
182 1714 ??/4 Laus Jensen af Binslev Ellen Christensdaatter Familie F579
 
183 1714: fadder ved Ellen Bragholts uægte Laurits. Nielsdatter, Anne Bragholt (I901)
 
184 1714: Karen.
1715: Therkel. 
Pedersen, Christen (I1126)
 
185 1714: Lovværge skifte Odden.
Far Peder Pedersen i Nørgaard? (#1114?)
1739: Nævnt i skolemandtal. 
Pedersen, Peder (I933)
 
186 1714: Vurderingsmand skifte Odden. #1821 ?
1699-1700: evt. ladefoged på Stensbæk.
[der er også en MC +1725 64 år.] 
Christensen, Michel (I1103)
 
187 1715: Niels ? (Moder kaldes Maren Nielsdatter ?) To faddere Laurits Nielsen og Maren Nielsdatter kunne være svoger og svigerinde til moderen. Nielsen, Mads Raaberg (I1482)
 
188 1716: 2 år, laugværge Jens Lauritsen af NB. Christensen, Jens (I1619)
 
189 1718. d:4 Septembr. døbt Jens Tøgersøn og Anne Lauritzdaatters Barn i Aager, Kaldet Niels. Test: Thomas Lauritzøn, Morten Nielss: Johanne Jensd: Anne Niels daatter. d: 30 Novembr. introd: Jensen, Niels (I1650)
 
190 1718: uægte barn med Maren Andersdatter, Kirsten i SB??? Han var da i Hedeg. Jeppesen, Christen (I957)
 
191 1719. d: 7. April døbt Mads Nielsøns og Maren Pallisdaatters Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Johanne. Test: Jens Lauritzøn, Madtz Nielss: Maren Nielsdaattr. Eline Nielsdttr; Johanne Lauritzdaatter. d: 29 May introducerit. Madsdatter, Johanne (I1652)
 
192 1719. d:8 Janv: døbt Lauritz Thomæsøns og Else Jensdaatters Baarn i Aagger, Kaldet Else. Test: Jens Christenss:, Morten Nielsøn; Christen Jensøn, Inger Ibsdatter, Anne Kirstine Frantzdaatter. d: 11. Febr. introducerit. Lauritsdatter, Else (I1828)
 
193 1719: Barn Knud 2 år begravet.
1710: fæster under Stensbæk.
1739: Nævnt i skolemandtal. 
Jensen, Laurits Molsen (I1641)
 
194 1720. d: 21. febr. døbt Lauritz Christopherss og Anne Jensdttrs Barn i Synder Bindsleff. Kaldet Anne. Test: Peder Christenss, Peder Nielss, Christen Ifverss Johanne Jensd. Anne Mortensdaattr. d. 7 April. introd. Lauritsdatter, Anne (I1843)
 
195 1721: Anne. Jacobsen, Niels (I1182)
 
196 1721? 26 år. Nielsen, Christen (I1190)
 
197 1722. d 10 Apr: Jep Christensen i hædegaard Begr: 62 aar gl. Christensen, Jeppe (I2056)
 
198 1723 kommt zu Wildenbruch/Zauche 1737 besitz Haus, eine Kuh, 5-7 Gänse. Ahlburg, Peter (I290)
 
199 1723: g.m. Anne Jensdatter Ovesen, Jens (I1904)
 
200 1723: hendes barn Elline Nielsdatter, 21 år, fælles barn Karen Jensdatter.
Tjener Peder Joensen i VTronsmark sommer 1700 ? 
Sørensdatter, Maren (I1158)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 135» Næste»