Notater


Træ:  

Match 201 til 250 fra 6,743

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1725: Børn Inger g.m. Morten Lauritsen i St. Grøntved og Anne tjener i Stabæk under Baggesvogn. Nielsen, Peder (I1105)
 
202 1725: Mor Else Thomasdatter g.m. Jens Jensen i Togholt. Søskende? Jens Lauridsen Lykkegård, Anders Lauridsen Togholt, Anne L. Ågård. Karen Lauritsdatter i Lykkegård (g.m. Christen Pedersen). Skifte Baggesvogn 1725, f.58, efter hendes moder.
1750: halve Frisergård 2-4-0-0 
Lauritsdatter, Johanne (I1625)
 
203 1725: Niels 8, Peder 3, Mette 1 1/2 år. Skal underholde den gl. kone Anne Olufsdatter #1051.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Søskende: Peder ? Christen ? Maren ? 
Pedersen, Svend (I1174)
 
204 1725: Svend Pedersen skal "underholde dend gl koene Anne Olufsdaatter, i huusit hos sig med ald Nødtørft". [Skifte Odden-Stensbæk 26 Nov 1725.]
Søster Maren Olufsdatter i Hejselbæk (#1129) ? 
Olesdatter, Anne (I1051)
 
205 1726: "gift og boende udj Aarschouven paa Steensbech Goedtz".
Far til uægte barn med Maren Andersdatter (bror Jens 1160?) i 1718 ?
1739: Nævnt i skolemandtal: "Christen Ibss i Skoven". 
Jeppesen, Christen (I1301)
 
206 1726: Døtre i Sønder Bindslev: Anne Jensdatter (#1181) og Anne Andersdatter.
Skifte Baggesvogn 1726 f.59., hendes bror i Sindallund. 
Lauritsdatter, Kirsten (I1626)
 
207 1726: G.m. Laurits Christensen i Steilberg på Asdal gods. Nok ikke id. m. #934 ? Jeppesdatter, Kirsten (I1478)
 
208 1726: g.m. Laurs Nielsen i Røde Mølle. Jeppesdatter, Inger (I1459)
 
209 1726: g.m. Mads Raaberg i NB. Jeppesdatter, Maren (I1474)
 
210 1726: ugift, hjemme, 30 år.
G.m. Christen Lauritsen i 1728.
1712: i Stabæk (KB f.48) 
Jeppesdatter, Anne (I1479)
 
211 1726: Var gift med Maren Lauritsdatter i Lille Grøntved men var rømt fra konen og stedet for 11 år siden, ingen børn. Jeppesen, Jens (I1476)
 
212 1727 22/5 Mads Nielsøn af Bindsløf, Giertrue Christensdater, Jens Laurison af Bindsløf, Laust (Melsøn) af Binsløf Familie F581
 
213 1727. d 6 Janv: døbt Niels Anders og Mette Christensdatter Barn i Bragholt Kaldet Niels: test: Christen Molsen Christen Kielsen Jens Nielsen, Karen Pedersd: Maren Christensd: d 23 Febr: introd: Nielsen, Niels (I1859)
 
214 1727: Bror Christen Jensen #1124. Jensen, Christen (I959)
 
215 1727: bror Christen Jensen #959, en søster Maren Jensdatter i Bindslev. efterfølger Jens Nielsen Paal.
1692: uægte barn med Mette Jensdatter: Kirsten.
CFSkat jan. 1710. Vinter 1710: en pige.
Sommer 1710: en pige.
1706:Domnca prima advent. d. 26 Nov: copul: Xsten Jensen og Johanne Jensdaatter aff Aagaard. [Dom. p. adv. = 28 Nov 1706] [ej #1125] 
Jensen, Christen (I1124)
 
216 1728. d 25 Janv: døbt Lauritz tøschers og Anne Svendsd: barn i Nørb: Kaldet Lauritz: test: christen Jensen, Jens Sundbye, Anne Pedersd: Johanne Matzd: Maren christensd: d ( ) introd: Larsen, Lars (I2133)
 
217 1729: Bradsholt. Jeppesen, Oluf (I1199)
 
218 1729: Lovværge Lars Larsen Tærsker. Datter Anne 14, formynder Jens Chr.Sundbye Jensdatter, Anne (I1159)
 
219 1730: konens børn Steffen Nielsen i NB, Johanne Nielsdatter forhen g.m. Peder Pedersen i NB, Mads Nielsen Pallesen i NB, Peder Nielsen + i ØTronsmark med en datter Inger Pedersdaatter g.m. Morten Laursen i St.Grøntved og Anne Pedersdatter tjener i Stabæk på Baggesvogn.
Egen søn Laurits Melsen ?
Skifte Odden: ældgammel mand
CFSkat vinter 1710: en karl og en pige. 
Lauritsen, Jens (I1621)
 
220 1731: Fredagen d 3 Aug. bleve Peder Stephansøn af Nør-Tornby og Maren Friderichsdaatter fød i Bindslev Sogn trolovede. Forlovere Niels Jensøn af Sønder Tornby, og Christen Ibsøn af Heegaard i Bindslev Sogn.
Dom Ima Adventus bleve de viede.
 
Familie F693
 
221 1732: Boede i Ejås.
1750: Østergaard: Matrikel af nr.6, hrtk. 5-2-1-2, 1/2 gaard, under Stensbæk.

I skiftet nævnes broderen Christen Molsen (+1763), hvorfra arv på 400-500 rdl. Restancer fra 1745-79.
Skiftet er behandlet af Holger Grøntved i Vendsyssel Årbog 1973,s127f
[haves i kopi i boks: Bindslev]. 
Christensen, Andreas Molsen (I25)
 
222 1733. Dom: 3tia p: Paschat døbt Peder Povelss Barn i S:B: Kaldet Johanne Test: Povel Pedersøn, Niels Povelss, Thomas Christenss, Maren Povelsdatter, Kiersten Jensdatter; Pedersdatter, Johanne (I1987)
 
223 1734-1745 Fadder flere gange.
Form. Jeppe Nørgaard + omkr. årsskiftet 1750.
1750: Jeppe Pedersens Enke: 3-5-0-2 1/2 
Pedersen, Jeppe (I935)
 
224 1736: Fadder Jespersdatter, Maren (I1639)
 
225 1738 efter begravelse. Pedersdatter, Maren (I68)
 
226 1738 Knaure i Mygdal Christensen, Niels (I1965)
 
227 1739. Dom: 1ma post Trinit: Sep: Jens Lycheg: i N:B: Christensen, Jens Lykkegaard (I1837)
 
228 1739: Nævnt i skolemandtal i Nørre Bindslev.
1750: Fadder 
Pedersen, Jens Koch (I1616)
 
229 1739: Nævnt i skolemandtal.
 
Thomsen, Laurits (I1603)
 
230 1739: Nævnt i skolemandtal.
1727: Fadder ved dåb i SB. (Jens Skræder).
1750: Her benævnt Jens Simonsen Ørum, fæste på 1-1-0-0 
Simonsen, Jens Ørum (I1851)
 
231 1739: Nævnt i skolemandtal.
1739: uægte barn Else.
Fæstebrev af 30 Feb 1724. "Laurs Pedersen fød i Tornebye" efter "Morten Nielsen formedelst Alderdom Svaghed og Fattigdom er fratræd" 
Pedersen, Laurits (I1356)
 
232 1739: Nævnt i skolemandtal. Sørensen, Jens (I1849)
 
233 1739: Nævnt i skolemandtal. Giertsen, Thomas (I1848)
 
234 1739: Nævnt i skolemandtal. Lauritsen, Laurits (I867)
 
235 1739: Nævnt i skolemandtal. Christensen, Christen (I1111)
 
236 1739: Nævnt i skolemandtal. Pedersen, Jens (I1157)
 
237 1739: Nævnt i skolemandtal. Nielsen, Peder Skræder (I1180)
 
238 1739: Nævnt i skolemandtal. Nielsen, Christen Barkholt (I1192)
 
239 1739: Nævnt i skolemandtal: Inderster: Nathanael Frandsøn og hustrue i Ogger. Frantsen, Nathanael (I1847)
 
240 1739: Nævnt i skolemandtal: Matz Palles. Nielsen, Mads (I1118)
 
241 1739: Nævnt som fadder. Lauritsdatter, Anne (I927)
 
242 1740. Dom: Invocavit Bapt: Hans Pedersøns barn i Holt Kaldet Mette, Test: Christen Olufss i Skouen, Peder Tørsker paa Steensbech, Søfren Larsøn, Sophie Larsdatter af S:B: Hansdatter, Mette (I1894)
 
243 1740: Bol e 0-3-3-1.? Madsen, Niels (I1487)
 
244 1740: Dom. 3 Adventus blef Peder Stephansøn fra Bachen begrafvet, som var 33 Aar, 8 Maaneder og 3 Uger gammel.
 
Stephansen, Peder (I2230)
 
245 1741 ? Jensen, Niels (I1650)
 
246 1741 ? Christensen, Niels Tysker (I323)
 
247 1741: gift på dette tidspunkt Emmersen, Anders (I1784)
 
248 1742. Dom:2da post Epiph: Bapt: Sl. Søfren Hiulmands Barn i N:B: N:Søfren Test Hans Pedersøns hustr: i Holt, Christen Olufss i Skoven, Søfren Bøcher i SB: Niels Stephenss i NB: Thomas Larsøns hustr: i SB: og Peder Pedersøns Dt i NB Sørensen, Søren (I680)
 
249 1743-50: Bol e på 0-3-3-1 Nielsen, Ole (I2160)
 
250 1745. 3de Onsdag i Fasten Bapt: Sergiantens barn Nom: Fridrich Test: Søfren Bøcher, Andreas Molsøn, Niels Christenss, Christ: Molsøns hustr, Jens Lade- fogets hustr: og Lars Larsøns hustr: Pape, Fridrich (I1920)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 135» Næste»